Пријемни испит из математике за одељење са посебним способностима за рачунарство и информатику (ИТ смер) одржаће се у суботу 20.маја 2023. године од 10.00 -12.00 сати у Гимназији у Косовској Митровици.

Ученици су дужни да у холу школе буду 20. маја 2023. године до 9.15 сати и са собом морају имати ђачку књижицу са овереном сликом. Пре уласка у учионице биће обављена прозивка.  На огласној табли школе биће постављени спискови ученика по учионицама и месту седења.

Дозвољени прибор који ученици могу имати са собом: лењир, троугао, угломер, шестар, оловка хемијска, оловка графитна, гумица и калкулатор са основним рачунским операцијама (сабирање, одузимање, множење, дељење и проценат). Такође могу понети флашицу воде.

Мобилни телефони нису дозвољени.

За рад је предвиђено 120 минута. Коначни одговори и поступак морају бити написани хемијском оловком. 

Одговори који су написани графитном оловком и одговори који су прецртавани или преправљани неће се признати.

На пријемном испиту могуће је остварити 240 бодова. Кандидат је положио пријемни испит ако је освојио најмање 120 бодова.

Свим ученицима желимо пуно успеха на пријемном испиту.