Од 21. фебруара 2022. године настава ће се одвијати по првом моделу, односно ученици ће похађати наставу непосредно у школи.