Поштовани,

Налози су намењени за приступ апликацији Microsoft Teams за потребе удаљеног извољења наставе.

Директор је такође дужан да табеле са налозима за ученике подели разредним старешинама (сваком разредном старешини треба послати једну табелу која се односи на његово одељење). Разредне старешине су дужне да налоге (корисничко име и лозинку) доставе ученицима посредством родитеља. Препоручујемо да разредни старешина у табелу са налозима ученика упише име и презиме ученика којем је дао налог и да исту чува за своје потребе као и за потребе школе (допуњену табелу није потребно слати било коме). Препоручујемо да се налози од почетка табеле редом додељују ученицима по редоследу којим су уписани у званичне евиденције које школа води.

Напомињемо да ће у току дана бити ажурира упутства која су доступна на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php

У ажурираним упутствима биће објашњено како да се формирају одељења у којима касније може да се изводи настава.

Напомињемо и да коришћење ове платформе није обавезујуће, али се од школа у ванредном стању очекује да користе неку од платформи које су прилагођене образовању и омогућавају удаљено одржавање наставног процеса (школе које користе Вајбер групе за комуникацију могу и даље да користе групе када је ученике потребно организовати, али се очекује да за потребе удаљеног извођења наставе користе ову платформу).