Get Adobe Flash player

Да су Римљани били у обавези да науче латински, не би имали времена да освоје свет. ;) - Хајнрих Хајне