Get Adobe Flash player

Да су Римљани били у обавези да науче латински, не би имали времена да освоје свет. ;) - Хајнрих Хајне

Историјат гимназије

1915. г. указом регента Александра у име Краља Србије Петра Гимназија је добила дозволу за рад.

1. децембра 1919.г. почела први пут са наставом, јер раније није било могуће због Првог светског рата .

Први директор Гимназије био је Аврам Поповић.

Први професори били су Радисав Миџевић, Васо Орловић, Саво Клинић, Обрен Чорбић и Крсто Мандић.

5. септембра 1933.г. Гимназија претворена у Државну Вишу реалну гимназију.

1958. г. Гимназија добија име бивше стрељане професорке италијанке Силвире Томазини.

1965.г. Гимназија добија нову модерну зграду са фискултурном салом површине 2847,32 м2.

1991. г. мења име и од тада носи име ГИМНАЗИЈА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА.

1999. г. исељена је из јужног дела града и од тада ради у десном крилу зграде техничке школе у северном делу града

1. децембра 2004. прославила 85 година рада пригодним програмом у Дому културе у Звечану и од тада је то Дан школе који се сваке године обележава у Дому културе у Звечану као ГИМНАЗИЈСКО ВЕЧЕ.

Поводом прославе 90 година од почетка рада Гимназије одржана је Свечана академија 1. децембра 2009. године и Уметничко вече 2. децембра 2009. године. Такође, први пут у историји Гимназије издата је монографија "Деведесет година Гимназије 1919-2009", што представља изузетан успех и има велики значај и због обиља података и информација.

1. децембра 2012. године Гимназија је прославила 93. годину рада представом у Думу културе у Звечану.

Данас Гимназија има 263 ученика распоређених у 12 одељења, 34 професора у настави, директора, педагога, шефа рачуноводства, секретара, домара, 4 радника на одржавању хигијене и два помоћног радника