Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику одржаће се у Гимназији у Косовској Митровици у суботу, 18. маја 2024. године, од 10.00 до 12.00 часова, решавањем теста из математике.

Ученици који полажу пријемни испит морају тог дана да буду испред школе најкасније до 9.30 сати како би се распоредили по учионицама у којима полажу пријемни испит, а са собом је потребно да имају ђачку књижицу са фотографијом  у којој је уписан десетоцифрени идентификациони број ученика (ИБУ).

На пријемном испиту може да оствари највише 240 бодова. Ученик који је освојио најмање 120 бодова положио је пријемн и испит и стиче право да се рангира ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

За рад је предвиђено 120 минута.

Понети графитну и хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама: сабирање, одузимање, множење, дељење и проценат (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.

Коначне одговоре и поступак писати хемијском оловком. Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани.

Свим ученицима који полажу пријемни испит желимо пуно успеха.