Пријемни испит из математике за одељење са посебним способностима за рачунарство и информатику (ИТ смер) одржаће се у суботу 21.маја 2022. године од 10.00 -12.00 сати у Гимназији у Косовској Митровици.

Ученици су дужни да у холу школе буду 21. маја 2022. године до 9.15 сати и са собом морају имати ђачку књижицу са сликом.

Потребно је да ученици са собом имају прибор за рад: лењир, троугао, угломер, шестар, оловка хемијска, оловка графитна, гумица и калкулатор са основним рачунским операцијама (сабирање, одузимање, множење, дељење и проценат). Такође могу понети флашицу воде.

Мобилни телефони нису дозвољени.

За рад је предвиђено 120 минута. Коначне одговоре и поступак потребно је писати хемијском оловком. 

Одговори који су написани графитном оловком и одговори који су прецртавани неће се признати.

Свим ученицима желимо пуно успеха на пријемном испиту.