План рада за месец август 2021. године:

20.08.2021.      9.00-11.00 сати   пријава разредних и матурских испита

23.08.2021.    –  9.00 сати седница Наставничког већа,

                         –   9.30 сати састанци стручних већа

                          –  11.00 сати полагање  разредног испита

24.08.2021.   –  10.00 сати састанци стручних већа и стручних

                       –  11.00 сати полагање  разредног испита

25.08.2021.   –   9.00 сати  педагошки колегијум

                        –   9.30 сати  састанци стручних већа

                       –   10.00 сати  матурски испит – српски језик и књижевност

27.08.2021.   –    9.00 сати  матурски испит – енглески језик

30.08.2021.   –    9.00 сати – одбрана матурских радова

                       –  10.00 сати  – седница Наставничког већа и Испитног одбора

ОБАВЕЗНО ЈЕ ПРИДРЖАВАЊЕ СВИХ ПРОПИСАНИХ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА.