ОПЕРАТИВНИ КАЛЕНДАР РАДА  ЗА IV РАЗРЕД

 •  27.05.2021.    – Седница Одељењског већа за 4. разред и Наставничког већа  у  17.00 сати
 • 28.05.2021 – Саопштавање успеха ученицима 4. разреда у 10.00 сати
 • 31.05.2021.   подела сведочанстава у 13.00 сати
 • 02.06.2021. – пријављивање матурског испита од 13.00 до 15.30 сати код референта школе по распореду који ће бити објављен на сајту школе. Потребна документа:
  • Пријава (узима се код референта школе)
  • Матурски рад у два примерка (ћирилицом)
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Сведочанства сва четири разреда гимназије
 • 04.06.2021. – Матурски испит из српског језика и књижевности од 13.00 до 16.00 сати
 • 07.06.2021. – Матурски из енглеског језика или математике од 13.00 до 16.00 сати
 • 09- 10.06.2021. – одбрана матурског рада по утврђеном распореду
 • 11.06.2021. – седница Испитног одбора у 12.00 сати
 • 11.06.2021. – Сапоштавање успеха на матруском испиту ученицима четвртог разреда у 13.00 сати
 • 14.06.2021.   подела диплома по распореду који ће бити објављен