Пријемни испит за упис ученика у одељење са посебним способностима за рачунарство и информатику) одржаће се у Гимназији у Косовској Митровици у недељу, 9. маја 2021. године, са почетком у 10 часова (испит траје два сата). На пријемном испиту решава се тест из математике.

Календар активности за спровођење пријемног испита

  • 08.05.2021. (субота) до 10:00 сати – истицање (на огласној табли у холу школе) Јединственог списка ученика по азбучном реду са бројем које означава место полагања у учионици и називом учионице у којој се полаже тест
  • 09.05.2021. (недеља) до 9:15 сати – долазак ученика испред главног улаза у школу. Обавезна је ђачка књижица са овереном фотографијом ученика.
  • 09.05.2021. (недеља) од  9:15 до 9:30 – одлазак и смештање ученика у учионице према распореду по Јединственом списку ученика
  • 09.05.2021. (недеља)  –   почетак тестирања у 10:00  завршетак у 12:00
  • 11.05.2021.(уторакак) до 8:00 сати – прелиминарни резултати пријемног (на огласној табли у холу школе)
  • 11.05.2021. (уторак) од 8:00 до 16:00 – подношење приговора на прелиминарне резултате пријемног испита (код секретара школе), решавање приговора
  • 12.05.2021. (среда) до 9:00 сати – коначни резултати пријемног испита (на огласној табли у холу школе)

Упутство за рад на пријемном испиту

Ученик може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике. Тест који треба да решава има 12 задатака. Сваки задатак вреди 20 поена. За рад је предвиђено 120 минута. Ученик је положио пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту.

 У задацима у којима пише Прикажи поступак потребно је приказати поступак решавања. Задаци се не морају решавати према редоследу којим су дати.

Коначне одговоре и поступак написати хемијском оловком. Током рада може да се користи графитна оловка, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилним телефонима.

Одговори који су написани графитном оловком неће се признавати, као ни одговори који су прецртавани.

Током уласка и боравка у школи обавезно је ношење заштитне маске и одржавања безбедног растојања. Приликом уласка у школу обавезан је пролазак кроз дезобаријеру и дезинфекција руку.