Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Гимназија Косовска Митровица

 

Поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља, 24.02.2021. године, наша школа је припремила радионице са ученицима и предавања на тему превенције вршњачког насиља, у складу са прописаним епидемиолошким мерама.

У реализацији активности учествовао је Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, као и директор школе, а сама предавања одржали су педагог школе, наставници психологије и наставник енглеског језика.

Ученицима су путем видео-презентације сликовито приказане врсте насиља, размењивали смо искуства да ли су се са неким врстама насиља сусрели у школи или ван ње, и како су реаговали у датим ситуацијама. Посебна пажња усмерена је ка превенцији вршњачког насиља, истичући важност сарадње школе и породице, као и радионица са школским педагогом  које могу да допринесу стварању климе у којој се насилничко понашање оштро осуђује, а са друге стране код ученика гради разумевање за потребе сваког појединца и поштовање различитости. Развијањем међуљудских односа који почивају на толеранцији, разумевању и поштовању, као и развијањем спортског духа, ученици пролазе кроз све ове теме и на редовним часовима, како би били спремни за ситуације и изван школе. У холу наше школе постављена је „Кутија поверења“ у коју ће ученици анонимно стављати своје проблеме, страхове, сугестије преточене на папир, а ми ћемо се као школа трудити да их решимо, или макар умањимо.

Посвећена је пажња и „Дану розих мајица“ који се обележава сваке последње среде у фебруару, a ученицима је предочено колико је битно развијати емпатију, колегијалност и разумевање за потребе појединаца, што чини и суштину обележавања овог дана.

На крају, ученицима је пуштен филм о вршњачком насиљу који су снимили њихови старији другари, а ученици наше школе.

Филм осликава жртву насиља у школи, њену немоћ и покушај да разговара и подели проблем са породицом, али не наилази на разумевање, што на крају доводи до фаталног исхода. Задатак ученика је био да препознају које су све врсте насиља приказане у филму, ко је исправно поступио, а ко не, као и како би они сами реаговали да се нађу у сличној ситуацији.

Ми као школа, континуирано радимо на спречавању насиља укључујући све битне факторе у тај процес, што је до сада дало добре резултате.

 

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања