Наставни планови (годишњи и двонедељни) раде се у електронском облику и шаљу на сајт школе nastavniplanovigimkm@gmail.com    или постављењем у е-дневнику.

Пример образаца можете погледати у одељку ДОКУМЕНТА на сјату.