• 25.05.2020. – седнице Одељењских већа (електронске седнице), прелиминарно разматрање успеха ученика 4. разреда у 16.00 сати
 • 26.05.2020. –  саопштавање прелиминарног успеха ученицима 4. разреда
 • 27.05.2020. –  пријављивање ученика 4. разреда за усмено одговарање (онде где има елемената за вишу оцену) одељењским старешинама   од 10.00 до 12.00 сати
 • 01.06.2020. –  одговарање ученика 4. разреда  по утврђеном распореду
 • 02.06.2020.    – Седница Одељењског већа за 4. разред и Наставничког већа  у  16.00 сати
 • 01-03.06.2020. – пријављивање матурског испита до 03.06.2020. до 13.00  сати на мејл ucenicigimkm@gmail.com
  • Пријава (преузима се са сјата школе попуњава и шаље на наведени мејл)
  • Матурски рад у два примерка (ћирилицом) доставља се при доласку на испит из српског језика и књижевности
 • 04.06.2020. – Матурски испит из српског језика и књижевности од 13.00 до 16.00 сати (распоред по учионицама биће објављен на сајту школе)
 • 06.06.2020. – Матурски из енглеског језика или математике од 13.00 до 16.00 сати (распоред по учионицама биће објављен на сајту школе)
 • 08- 09.06.2020. – одбрана матурског рада (распоред по учионицама биће објављен на сајту школе)
 • 11.06.2020. – седница Испитног одбора у 13.00 сати
 • 12.06.2020.   подела диплома у 10.00 сати код бине на школском терену