Обавештење о пријенмом испиту за ИТ одељење

  • Ученици треба да буду у Гиманзији у Косовској Митровици   10. јуна 2020. у 9.15 часова
  • Ученици са собом треба да имају:

Ђачку књижицу са фотографијом (обавезно)

Флашицу воде и прибор за рад лењир, троугао, угломер, шестар, оловку хемијску, оловку графитну, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону. Мобилни телефони су забрањени.

Пуно успеха.