Материјал за наставу историје погледајте на доње линкове.

одељењa I 1, I 2, I 3 од 06-10.04.2020          одељење I 4  од 06-10.04.2020.

oдељењa I 1, I 2, I 3 од 30.03-03.04.2020.    одељење I 4  од 30.03-03.04.2020.

одељења  I 1, I 2, I 3 од 24-26.03.2020.        одељење I 4 од 24-27.03.2020.

одељења I 1, I 2, I 3 од 19-21.03.2020.      одељење I 4 од 19-21.03.2020. 


одељење III 1 од   06-10.04.2020.           oдељење III 1  од 30.03-03.04.2020.

одељење III 1  23-27.03.2020.      одељење  III1 од 16-20.03.2020. 


одељењa IV 2, IV 3   од 06-10.04.2020.

одељењa IV 2, IV 3  од 30.3-3.4.2020.     одељења IV 2, IV 3 од 23-27.3.2020.    одељење IV2 од 16- 20.03.2020.         одељење IV3 од 16-20.03.2020.

Одељења 2/1 и 2/2

Историја 2/1 и 2/2  – 6.4.2020                   Историја 2/1 и 2/2 – 03.04.2020.

Историја 2/1 и 2/2 –  30.3.2020.           Борбе Црногораца и Војна Крајина   

Срби у ратовима Хабзбуршке монархије и Млетачке републике против Османског царства

ПОЛОЖАЈ СРБА У ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ             Друштвено и државно уређење османског царства

Одељење 3/2

Историја 3/2 –   6.4.2020                        Историја 3/2 – 03.04.2020.

Историја 3/2  –   30.3.2020.        Завршне операције, крај и посљедице рата     

46. Окупациони системи . Злочини-геноцид. Устанци и отпор

Обновити све наставне јединице о Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца-Југославији у уџбенику од 136 до 155 странице

Историја одељење 32 – Савезништва и фронтови. Хронологија ратних дејстава