Лекције за период 18-21.03.2020.

Први разред: Океани, мора и њихове карактеристике

Други разред: Средња и Јужна Америка, њихово становништво и економске одлике

Трећи разред: Рударство и туризам (унутрашњи и континентални)