Наставне јединице из француског језика погледајте на линкове испод.

Францзски језик први разред 48. час      француски језик први разред 47. час

Француски језик трећи разред 47. час     француски језик трећи разред 46. час

Француски језик одељење 2/3 – Погодбене реченице

Француски језик    Les expressions de temps –  III3