За предмете: Програмирање 1, Програмирање 2,  Примена рачунара 1, Примена рачунара 2, Рачунарство и информатика (групе 1/1 и 1/2 код проф. Слободана Јакшића) биће организована онлајн настава у наредном периоду.

За сва питања  у вези ових предмета и наставе обратити се на  e-mail: bobo_jaksic@live.com